INSTAL·LACIÓ HABITACIÓ DE CALDERES

Cambra amb panells solars vitosolic 100 Viessman
Acumuladors 750 y250 litres Viessman
Caldera gas ciutat de suport a solars Viessman 100

Cuarto-calderas-1
Cuarto-calderas-2